Classical Guitar A-Z-Trình tấu Romance

Chương trình học Guitar cổ điển với Guitarist: Đặng Huy Hoàng.
Được phát hình trên NGƯỜI-VIỆTTV vào mỗi thứ tư hàng tuần
trong chuyên mục Văn Nghệ.
Bài 003: 2 bài Guitar cổ điển rất phổ biến được Guitarist Đặng Huy Hoàng trình tấu gửi đến khán giả và đọc giả.

Người Việt TV (c) 2013 – http://NGUOIVIETTV.com

Duration : 0:9:22


Stephen J Parkin (The Dressage Husband) lives at Pine Grove Stable in Nova Scotia with his wife Shauna La Pierre and owns 4 horses 1 dog and a cat (Robin The Barn Kitten). He writes on Hubpages, Ezine and Street Articles, as well as being the author of this blog.

Posted in classical guitar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*